...

เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี ร่วมกับกองโบราณคดีใต้น้ำ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมกันทำความสะอาดบริเวณโบราณสถานค่ายเนินวงและด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี ร่วมกับกองโบราณคดีใต้น้ำ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมกันทำความสะอาดบริเวณโบราณสถานค่ายเนินวงและด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 366 ครั้ง)